Toimiva työpaikka

Yrityksien tilat muodostuvat usein monen erityyppisten toimistotilojen, tuotantotilojen, asiakastilojen sekä ainoastaan henkilökunnon käytössä olevista tiloista. Yritysten tilojen ja toiminnan Henkilökunnan tarpeet tilojen käytölle vaihtelevat esimerkiksi käytettävien tilojen ja käyttöajan suhteen. 

  • Mekaaninen lukitus
  • Elektroniset lukitusjärjestelmät ja kulunvalvonta
  • Kulunvalvotut avainkaapit
  • Murtosuojaus
  • Oviautomatiikka
  • Palonsulkujärjestelmät
  • Exit poistumistieratkaisut
  • Puomi- ja porttikoneet
  • Kassakaapit